Omgekeerd inzamelen – eerste reactie LBG


Verzoek om behandeling lokatie ondergrondse containers

2 oktober viel bij een paar bestuursleden een brief omtrent het aankomstig omgekeerd inzamelen in de bus bij een paar bestuursleden.

Hierin is vermeld dat de LBG reactie kan geven voor 18 oktober op de voorgenomen lokatie van de ondergrondse containers voor de wijk Huurlingsedam. Let op: deze is nog niet definitief, de LBG wil serieus bekijken of er de juiste weg bewandeld wordt en of voorgenomen lokaties wel aan alle criteria voldoen. In de reactie is duidelijk te lezen wat onze vraagtekens in deze zijn!

Er komt nog een informatieavond nadat de gemeente de antwoorden van de LBG’s van Wijchen heeft behandeld.

Reactie van LBG Huurlingsedam:

Graag geven wij als LBG Huurlingsedam onze reactie hierop.
Dit is een reactie van het LBG-bestuur en niet van de bewoners, want het was te kort dag voor een serieuze raadpleging. Gelukkig komt er nog een info-avond.
In de Huurlingsedam zijn 2 locaties aangewezen. Dit zijn de locaties van bestaande ondergrondse containers die voor de deur staan van de appartementencomplexen die deze containers gebruiken.
Wij hebben enkele vragen over deze locaties, vooral betreffende de veiligheid van het wegbrengen van afval en de bereikbaarheid voor minder mobiele personen.
1.
Eerder heeft de gemeente een maximale loopafstand van 200 meter genoemd. De afstand naar de dichtstbijzijnde locatie is voor veel bewoners van onze wijk aanzienlijk groter aangezien de containers aan de twee uiteinden van de wijk liggen. Dit kan ertoe leiden dat minder mobiele maar ook andere mensen de auto gaan gebruiken voor het wegbrengen van afval. Is hiermee rekening gehouden bij het kiezen van de locaties?
2.
Wij maken ons zorgen om de verkeersveiligheid bij beide locaties. Wanneer mensen, zoals te verwachten is (zie punt 1) in groten getale met de auto komen, dan stopt men ofwel op de doorgaande weg (’t Slotje), ofwel men moet keren in de parkeerkoffer. Hetzelfde geldt voor de locatie Marskramer. Het valt te verwachten dat men het afval met de auto wegbrengt op toch al drukke tijden: op weg naar het werk. Zijn deze zaken verdisconteerd in het huidige plan? Graag ontvangen wij een nadere onderbouwing op dit punt.
3.
De huidige containers zijn in gebruik door een veel kleiner aantal huishoudens dan straks het geval zal zijn. Is hiermee rekening gehouden? Komen er grotere containers of zullen ze veel vaker geleegd gaan worden? Dat laatste zal weer extra verkeershinder meebrengen. Graag uw reactie over dit punt.
4.
Wij vragen ons voorts af of het niet logischer was geweest om de containers helemaal aan het begin van de ontsluitingswegen van de wijk te plaatsen: nabij de Zuiderdreef en de Graafseweg. Daar kan makkelijker een stopstrook gerealiseerd worden die minder opstoppingen zou veroorzaken. Is dit overwogen en zo nee waarom niet?
Overigens wordt de afstand voor bewoners in het midden van de wijk dan weer groter. Is er overwogen om een container nabij het midden van de wijk te plaatsen?
5.
Is er rekening gehouden met de 2e fase van de bebouwing van de Huurlingsedam en zo ja hoe?

 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *