Waarom een Leefbaarheidsgroep


Waarom een leefbaarheidsgroep?

Elke wijk in Wijchen heeft een leefbaarheidsgroep (LBG). De LBG heeft twee functies:

  • Aanspreekpunt van de gemeente om de wijkbewoners te informeren en te raadplegen
  • Spreekbuis van de wijk richting de gemeente voor wensen en problemen

De onderwerpen waar de LBG zich mee bezighoudt zijn algemene onderwerpen die van belang zijn voor de hele wijk of delen ervan. Voorbeelden zijn: wateroverlast, verkeersoverlast, onderhoud groenvoorzieningen, hondenbeleid. Voor individuele problemen zoals conflicten tussen buren zijn er andere instanties.

De LBG heeft de vorm van een stichting. Op de website zijn de statuten en het huishoudelijk reglement te vinden. Elk jaar wordt er een jaarplan opgesteld waarin belangrijke onderwerpen staan die behandeld zullen worden. Er is ook een jaarlijkse ‘wijkschouw’ met een ambtenaar van de gemeente. 

Het is belangrijk dat wijkbewoners zoveel mogelijk gelegenheid krijgen om hun wensen en klachten kenbaar te maken via de LBG. Daarom zijn wijkbewoners altijd welkom bij de vergaderingen van het bestuur, die op de website worden aangekondigd. Daarnaast worden er informatieavonden georganiseerd en werkgroepen ingesteld voor bijzondere projecten. Op het jaarlijkse wijkberaad worden de activiteiten van de LBG met bewoners geëvalueerd.